Vi ser fram emot ett nytt samarbete när det gäller produkter från Yonex. När du som medlem handlar genom vår partner UpplevelseTeknik AB går 30 % av vinsten till klubben. En viktig del för att fortsätta bidra till en kvalitativ verksamhet för dig som medlem. Läs mer i det bifogade dokumentet.

Samarbete UTAB